July 13, 2018

Физичка подготовка и рехабилитација на спортисти

  Примена на хипербарична оксигенација како физичка подготовка Хипербаричната оксигенација применета непосредно пред или после интензивен физички напор ги подобрува физичките перформанси и влијае на зголемување […]